KLACHTENPROCEDURE

Begrippen

De instelling:

Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, gevestigd aan de Föhn 8, 3454KC te De Meern.

De medewerker:

Een persoon die, na toestemming, namens Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, optreedt in de meest ruime zin van het woord.

Klant:

Elke afnemer van een dienst van Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, zoals een cursist of cliënt.

Onafhankelijke derde:

Indien nodig zal er via een onafhankelijke derde een bindend advies gegeven worden.

Klacht:

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

Indienen van de klacht:

Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant.

Geheimhouding:

medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort

Wat kunt u doen met uw klacht?

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. U legt uw klacht mondeling of schriftelijk neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij de instelling.
  Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap 2. 2. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en één van de directieleden van de instelling.

 3. Komt u er met de veroorzaker van de klacht en het andere directielid niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde geeft een bindend advies voor beide partijen. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling. 4. Praktijk Freedom, Love and Joy zal haar uiterste best doen de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden.

De meest eenvoudige oplossing

Direct bespreken:

De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Registratie klacht:

Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht. Er wordt ten alle tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 2 jaar bewaard.

KLACHTENPROCEDURE

Begrippen

De instelling:

Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, gevestigd aan de Föhn 8, 3454KC te De Meern.

De medewerker:

Een persoon die, na toestemming, namens Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, optreedt in de meest ruime zin van het woord.

Klant:

Elke afnemer van een dienst van Praktijk Freedom, Love and Joy Marion van der Poel, zoals een cursist of cliënt.

Onafhankelijke derde:

Indien nodig zal er via een onafhankelijke derde een bindend advies gegeven worden.

Klacht:

Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

Indienen van de klacht:

Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant.

Geheimhouding:

medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort

Wat kunt u doen met uw klacht?

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. U legt uw klacht mondeling of schriftelijk neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij de instelling.
  Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap 2. 2. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en één van de directieleden van de instelling.

 3. Komt u er met de veroorzaker van de klacht en het andere directielid niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde geeft een bindend advies voor beide partijen. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling. 4. Praktijk Freedom, Love and Joy zal haar uiterste best doen de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden.

De meest eenvoudige oplossing

Direct bespreken:

De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Registratie klacht:

Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht. Er wordt ten alle tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 2 jaar bewaard.

CONTACT INFORMATIE

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten van deze behandelmethode, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kan u dan uitleg geven over de mogelijkheden.

Freedom Love & Joy

Marion van der Poel
Föhn 8
3454 KC - De Meern

06-28715179

info@freedomloveandjoy.nl

11 + 11 =