PRIVACY EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE:

Tijdens een sessie: Alles wat besproken wordt tijdens een sessie, wordt behandeld als vertrouwelijke informatie.

Omgang met vertrouwelijke informatie: Vertrouwelijke informatie zoals persoonlijke en medische gegevens worden door mij nooit met derden besproken, tenzij u uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht cq beroepsgeheim. Alleen met uw goedkeuren worden deze gegevens gedeeld met andere zorgverleners bij bijvoorbeeld een doorverwijzing of een waarneming.

Indien ik aantekeningen maak dan worden deze nooit met derden gedeeld. Ook niet met u. Tenzij u hier toestemming voor geeft. De aantekeningen zullen schriftelijk gebeuren.

Contactgegevens: Praktijk  Freedom, Love & Joy bewaard uw contactgegevens voor administratieve doeleinden zoals voor het maken van een factuur. Ook deze gegevens worden als vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld.